Sint Jacobskapel Nijmegen (15e eeuw)

Locatiegegevens

Adres: Glashuis 4, 6511 CR te Nijmegen
Aantal zitplaatsen: ong. 40

De kapel ligt in Nijmegen-Centrum, vlakbij de Lange Hezelstraat. Hier vindt u een: plattegrond Sint Jacobskapel.

De 15e-eeuwse kapel is helaas niet rolstoelvriendelijk en scoort qua “toegankelijkheid” een onvoldoende. Bij binnenkomst moet een kort steil trapje van 5 treden beklommen worden (90 cm. hoogte); daarna een krappe 90 graden bocht naar rechts. Met een hellingbaan van minimaal 4 meter lang zou die hoogte te overbruggen zijn (met een helling van bijna 13 graden), ware het niet dat deze hellingbaan dan tegen de muur van de overburen aankomt. Dat kan dus niet. Ook het sanitair is er niet op ingericht. De kapel is dus helaas ongeschikt op dit punt.

In de Oude Benedenstad van Nijmegen is een kleine kapel uit de 15e eeuw als historisch monument bewaard gebleven.  

Sinds 1998 wordt deze kapel beheerd door de Stichting ‘Vrienden van de Sint Jacobskapel’. Het beheer van de kapel is gericht op het behoud van haar religieuze functie én op een gevarieerd gebruik in culturele en historische betekenis. Er zijn (oecumenische) vieringen, dikwijls gevolgd door vertellingen van Pelgrims én er zijn trouwerijen, doopplechtigheden, concerten en exposities. Maar de ruimte van de kapel kan ook gehuurd worden voor (kleine) bijeenkomsten of om er te repeteren.

De kapel vervult, net als vroeger, een rol als ontmoetingsplek voor pelgrims (met name de pelgrimage naar Santiago de Compostella). Pelgrims komen bij elkaar in de maandelijkse oecumenische viering (2e zondag van de maand); vertrekkende pelgrims ontvangen voor vertrek hier de zegen; en kunnen een stempel in hun pelgrimspas krijgen. Sinds begin 2005 is er een ‘Pelgrimsgroep Nijmegen’, welke al dan niet vanuit de kapel een aantal wandelzaterdagen organiseert.

Vanaf eind april t/m eind september is de kapel op zaterdag geopend van 11.30  tot ca 17.00 uur. Er zijn dan vrijwilligers aanwezig om vragen van bezoekers te beantwoorden. Iedereen is van harte welkom.

Geschiedenis van de kapel

De kapel werd in de vijftiende eeuw gebouwd als onderdeel van het St. Jacobsgasthuis. Het is een bakstenen kapel gewijd aan Sint Jacobus met driezijdige koorsluiting. Na het beleg van Nijmegen in 1591 verloor de kapel haar geloofsfunctie. Hendrick Heuck had er tot 1655 een glasblazerij en die daarna overgenomen werd en in 1670 failliet ging. Daarna deed de kapel onder meer dienst als school, opslagruimte, koeienstal, weeshuis en woning. In 1965 werd de kapel door ingenieur G.J. Deur gerestaureerd. Hierna werd het weer een gebedsruimte alleen nu gewijd aan Sint Geertrudis. In 1998 verdween de religieuze functie opnieuw en sindsdien is het gebouw onder meer in gebruik voor concerten, exposities en huwelijken. Kunstenaar Ted Felen maakte vijf glas-in-loodramen voor het gebouw.

Bron: Wikipedia